Anumark Hundservice

 

Regler och rutiner

Öppettider Dagis: 07.00-18.00 måndag-fredag. Under juli månad har vi stängt om inte annat har överenskommits. Även röd dag är stängd.


Uppsägning sker senast 30 dagar före avtalets upphörande.


Dagiset förbinder sig att ta väl hand om hunden och ge god tillsyn med regelbunden rastning och lek.


Avgiften reduceras inte om hunden inte kan vara på dagiset pga sjukdom eller annan omständighet, som att ägaren väljer att låta hunden stanna hemma vid ledighet.


Löptikar tas emot med förbehåll att om det blir för oroligt med övriga hundar så måste löptiken stanna hemma. Ägaren får avdrag för varje dag som tiken hålls hemma.


Hunden skall ha fullgod vaccinering och dessutom vaccineras varje år mot kennelhosta dagiset har rätt att få se vaccineringsintyget vid begäran.


Alla dagishundar skall avmaskas samtidigt för att det skall ge verkan.Vi informerar när detta skall ske.
Hunden skall vara försäkrad (liv och veterinärvård). Hundägaren skall även ha en hemförsäkring med ansvar för hund.
Om hunden efter 14 dagar invänjning på dagiset har svårigheter att anpassa sig i hundgruppen, kan så väl ägaren som dagiset säga upp avtalet.


Om hunden senare uppvisar aggressivt beteende eller annat avikande betende eller visar att den inte mår bra på dagiset sägs avtalet upp omedelbart och avgiften reduceras med antal dagar som återstår i avtalet.


Hunden skall vara fullt frisk från ohyra och andra sjukdomar som skabb,löss,loppor,fästingar för att i möjligaste mån undvika smitta.Hund som har diarre´och kräkningar skall stanna hemma tills den är frisk.Hund som harklar, drar in luft typ snarkningar kan ha noskvalster och får inte komma förrän den fått behandling mot detta och är frisk.


Hundägaren håller eget foder och vi kommer överens om utfodring.

Promenaderna sker med lösa hundar, fungerande inkallning är en förutsättning.
Skador på den egna hunden, pga olycka genom lek eller spring i skog och mark, betalas av hundägaren.


Heltid mån-fre: 2000:- Förskott varje månad.
Bankgiro: 782-1606