2002-09-29

Mentalbeskrivning Timrå Brukshundsklubb

Mer bilder

Från och med 2002.01.01 krävs det känd mental status på tilltänkta föräldradjur av brukshundras födda 2000.01.01 eller senare, för att få registrera avkomman

 

Bedömmning av Karin Sjödin med hjälp av Anders Nyman

 

 

 

Vad är mentalbeskrivning, kolla här.

"Vad som sker då hunden överraskas är värdefullt inte minst för ägaren, hundens spontana reaktion väljs mellan ”flight or fight ”, att fly eller stanna upp med lust att försvara!"

"Vi har även nytta av att veta hur hunden förhåller sig till ett långsamt närmande med en direkt hotbild, i momentet med spökena (är spöken för oss människor), uppfattar hunden den förstärkta munnen och ögonen som direkt hot, utan att associera detta till människa"