Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Luf/Luft V-Pump 25,1 22,1 31,7
Rumstemperatur kontor 24,8 21,8 24,9
Rumstemperatur hundrum 23,5 21,4 23,8
Temperatur värmekabel vatten 18,1 17,8 20,8
Utetemperatur 17,8 16,8 24,3
Mätt: 21.08.22 15:10:43
Värden ° C, Min/Max H24