Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Luf/Luft V-Pump 32,1 31,4 40,7
Rumstemperatur kontor 22,1 22,0 23,3
Rumstemperatur hundrum 20,7 20,7 22,3
Temperatur värmekabel vatten 10,0 8,4 10,1
Utetemperatur 6,4 6,1 7,8
Mätt: 26.10.20 20:06:19
Värden ° C, Min/Max H24