Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Luf/Luft V-Pump 22,4 13,3 37,4
Rumstemperatur hundrum 22,1 22,1 24,3
Rumstemperatur kontor 21,9 21,9 24,6
Temperatur värmekabel vatten 17,0 15,0 19,9
Utetemperatur 15,9 14,0 23,1
Mätt: 11.06.21 22:21:08
Värden ° C, Min/Max H24