Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Luf/Luft V-Pump 21,8 21,3 33,9
Rumstemperatur kontor 21,1 20,3 23,2
Rumstemperatur hundrum 20,5 19,7 21,9
Temperatur värmekabel vatten 15,3 14,4 16,8
Utetemperatur 12,5 12,5 19,9
Mätt: 04.08.20 22:16:12
Värden ° C, Min/Max H24