Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Luf/Luft V-Pump 36,1 21,9 47,1
Rumstemperatur kontor 23,9 21,1 25,8
Rumstemperatur hundrum 22,1 19,2 24,0
Utetemperatur 6,4 -3,4 11,3
Temperatur värmekabel vatten 4,6 3,2 8,4
Mätt: 17.04.21 09:26:59
Värden ° C, Min/Max H24