Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Rumstemperatur kontor 21,5 20,0 23,0
Rumstemperatur hundrum 20,8 19,8 21,8
Temperatur värmekabel vatten 13,2 9,6 16,9
Utetemperatur 8,8 5,8 17,6
Mätt: 28.05.20 14:25:41
Värden ° C, Min/Max H24