Temperatur hundrum
Sensor Värde Min Max
Luf/Luft V-Pump 24,1 22,8 26,1
Rumstemperatur kontor 24,1 22,1 27,0
Rumstemperatur hundrum 23,9 21,9 26,3
Utetemperatur 23,8 13,2 24,9
Temperatur värmekabel vatten 17,2 12,7 20,8
Mätt: 25.06.22 13:25:17
Värden ° C, Min/Max H24